Reglement

Bij aankomst krijgt elke gast van het personeel een armbandje als herkenningspas binnen het vakantiedorp geldt.

Bezoekers zijn uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke en onbetwistbare goedkeuring van de directie en na afgifte van identiteitsdocumenten, en mogen niet langer dan een uur blijven. Na deze limiet wordt het normale dagtarief in rekening gebracht.

STILTE-UREN: 14.00-16.00 e 24.00-07.00
Tijdens deze uren is het verboden voertuigen te besturen in het vakantiedorp, er mag alleen in en uit worden gegaan per fiets of te voet. Geluid dat de rust kan verstoren is streng verboden.

Het toegangshek voor auto’s sluit om 24.00 uur en gaat weer open om 07.00 uur.

VOETGANGERSTUNNEL
Het hek van de voetgangerstunnel naar het strand sluit om 24.00 uur

Het is NIET toegestaan de auto en/of camper te wassen binnen het vakantiedorp.

De toegang tot het vakantiedorp betekent acceptatie en volledige naleving van dit reglement dat, gedeeltelijk, kan worden geïntegreerd met aanvullende regels die de directie passend acht voor het beter functioneren van het dorp. Het personeel is bevoegd de regels te laten naleven en aan de directie te signaleren wie zich er niet aan houdt. Overtreders zullen onmiddellijk worden verwijderd uit het dorp.

no_dogsDieren zijn niet toegestaan.